Språk:

Swedish
Logo

#7913

Tonfisk stekar, 50-100g Fryst

500g, Krokar & linor, Vietnam, 10 kg

Beställs i kg

Art

Gulfenad tonfisk

Process

Fryst

Format

Portioner

Fångstmetod

Krokar och revar (ej specificerade)

Fångstzon

Indian Ocean, Eastern

Produktionsmetod

Caught Sea

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker