Språk:

Swedish
Logo

#7991

Tonfisk block Yellowfin, MSC Fryst

Vildfångad, 10 kg

Beställs i kg

Art

Gulfenad tonfisk

Process

Fryst

Format

Filé

Fångstmetod

Krokar och revar (ej specificerade)

Fångstzon

Indian Ocean, Eastern

Produktionsmetod

Caught Sea

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker