Språk:

Swedish
Logo

#6320

Mochiglass Islatte - Little moon

Little Moons, 192 gr | 10 x 192 g

Beställs i st

Process

Fryst

Format

Övrigt

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker