Språk:

Swedish
Logo

#1996

Hiramasa ASC

Odlad, Danmark

Beställs i kg

Art

Yellowtail amberjack

Process

Färsk

Format

Hel

Produktionsmetod

Cultivated

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker