Språk:

Swedish
Logo

#4020

Blåmusslor MSC

Odlad SWE/DK

Beställs i kg

Art

Blåmussla

Process

Levande

Format

Övrigt

Fångstmetod

SKRAPOR

Fångstzon

Skagerrak

Produktionsmetod

Cultivated

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker