Språk:

Swedish
Logo

#4730

Arenkha sillkaviar MSC

Beställs i st

Art

White sturgeon

Process

Saltad

Format

Övrigt

Fångstmetod

TRÅLAR

Produktionsmetod

Caught Sea

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker