Språk:

Swedish
Logo

#8901

Anka rostad, Fryst

Kina, 650 g

Beställs i kg

Art

Ducks, geese and swans nei

Process

Fryst

Format

Övrigt

Logo

Sveriges helhetsleverantör av fisk- och sushiprodukter för restauranger och butiker